WIBOR na czym polega specyfika pozwów zbiorowych

Coraz więcej kancelarii udzielających wsparcia złotówkowiczom stara się przekonać swoich klientów do pozwów zbiorowych. Mają one swoją specyfiką, choć jednak są znane z licznych zalet, nie są też wolne od wad. Czas więc dowiedzieć się więcej na temat możliwości, jakie stwarzają.

Pozwy zbiorowe w teorii

Co do zasady za zbiorowe są uznawane te pozwy, które są składane przez grupę liczącą sobie co najmniej 10 osób. Mogą być to konsumenci i to właśnie z nimi mamy zazwyczaj do czynienia, warto jednak zauważyć, że pozwy zbiorowe są składane również przez przedsiębiorców. Pozew zbiorowy o unieważnienie WIBOR może prowadzić jedna z wytaczających sprawę osób. Nie jest to jednak obowiązek. Prawo daje też możliwość wyznaczenia profesjonalnego pełnomocnika, którym zwykle jest adwokat. Ten opracowuje strategię działania wspólnie z osobami decydującymi się na pozew zbiorowy, a następnie prowadzi ich sprawę realizując przyjęte wcześniej postanowienia. Warto pamiętać też o tym, że wszystkie roszczenia powinny bazować na tej samej podstawie faktycznej.