Usunięcie WIBOR z umowy kredytu w złotówkach

Zdecydowana większość kredytobiorca w Polsce posiada kredyty w rodzimej walucie. Kredyty w polskich złotych – głównie mieszkaniowe – oparte są na zmiennej stopie procentowej. Składa się ona zarówno z ustalonej przez bank marży, jak i ze wskaźnika WIBOR. Wysokość tego wskaźnika determinuje wysokość oprocentowania. W chwili obecnej jest ono na tyle wysokie, że część kredytobiorców ma problemy z terminowym spłacaniem rat. Pytanie o to, czy unieważnienie WIBOR jest możliwe pojawia się więc wyjątkowo często.

Czy możliwy jest kredyt bez WIBOR?

Na ratę kredytu składa się część kapitałowa i odsetkowa. Wskaźnik WIBOR jest składnikiem części odsetkowej i jest bardzo mocno odpowiedzialny za wysoki wzrost wysokości rat w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Na wszczęcie postępowania przeciw bankowi i walkę o unieważnienie WIBOR decyduje się więc coraz więcej osób. Prowadzeniem spraw przeciwko bankom o usunięcie WIBOR z umowy kredytowej zajmuje się wiele kancelarii adwokackich. Ich pomoc zwiększa szanse na wygranie sprawy.